tender value between ten lakh to one crore


rajasthan , bikaner
uttar pradesh , lucknow
maharashtra , mumbai
rajasthan , jaipur
assam , cachar
madhya pradesh , bhopal
uttar pradesh , farrukhabad
uttaranchal , dehradun
assam , cachar
rajasthan , barmer