tender value not specified


karnataka , bangalore
rajasthan , jodhpur
orissa , bhubaneswar
uttar pradesh , allahabad
maharashtra , nashik
gujarat , surendranagar
punjab , mohali
uttar pradesh , jhansi