tender value between ten lakh to one crore


madhya pradesh , jabalpur
himachal pradesh , shimla
haryana , jind
uttar pradesh , sitapur
tamil nadu , madurai
tamil nadu , salem
gujarat , chhota udaipur